Info lidmaatschap

Welkom op de website van KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden

Informatie.
Informatie voor aspirant-leden van de KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden. Vogelwerkgroep (VWG) Bevelanden is een werkgroep binnen de landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische. Vereniging. (K.N.N.V.), ook wel Vereniging voor Veldbiologie genoemd. www.knnv.nl/bevelanden.

Lid worden.
Men dient eerst lid te worden van de KNNV Bevelanden dan wordt u automatisch lid van de KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden. Lid worden van de onze Vogelwerkgroep doet men via het aanmeldingsformulier op de website Homepage van KNNV Bevelanden, zie hier onder.


Contributie
De contributie voor leden bedraagt vanaf 17 jaar € 32,50 per jaar, voor huisgenoten betaal je dan extra € 10, per persoon. Contributie voor donateurs minimaal  € 14,00 per jaar. Contributie huisgenoten betalen minimaal € 2,50 per jaar. Donateurs zijn geen lid van de landelijke KNNV. Je ontvangt  5 x per jaar ons eigen mededelingenblad ‘het ’t Heelblaadje’ waarin de diverse activiteiten van afdeling De Bevelanden worden aangekondigd en elke twee maanden ontvang je Natura, het contactorgaan van de landelijke KNNV. Bovendien heb je korting op alle uitgaven van de KNNV bibliotheek. Betaling a.u.b. voor 1 maart van het jaar op IBAN NL20 INGB 0003 9394 12 t.n.v. KNNV Bevelanden te Goes. Adreswijzigingen e.d. doorgeven aan de ledenadministratie: Foort M. s Gravenpolderseweg 56, 4462 CH Goes, e-mail: Contact.

Wilt u lid worden van de KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden meld u zich hier dan aan. Dan gaat eerst een bericht naar de landelijke KNNV, daarna wordt het doorgestuurd naar de plaatselijk KNNV afdeling, en wordt er daarna contact met u op opgenomen.

Werkgroepen
Deze afdeling heeft meer werkgroepen te weten: Beheerswerkgroep, Paddenstoelenwerkgroep, Plantenwerkgroep, Strandwerkgroep, Heemtuinwerkgroep, Rietputwerkgroep en een Vogelwerkgroep die met een aparte website zeer nauw verbonden is met de KNNV Afdeling Bevelanden. En dan is er nog de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland, waarmee nauw wordt samengewerkt, maar die verder zelfstandig functioneert. En de Weidevogelbescherming, maar die valt onder Stichting Landschapsbescherming Zeeland  www.landschapsbeheerzeeland.nl 
Een lidmaatschap van de VWG betekent dat je lid bent geworden van de landelijke KNNV. Je kan dan deelnemen aan de activiteiten van andere werkgroepen van de afdeling en je kan mee met natuurkampen, die landelijk worden georganiseerd.

Waarom zou je lid worden van onze Vogelwerkgroep?
Dat zou kunnen zijn omdat je het leuk vindt om met gelijkgestemden naar vogels te gaan kijken en hierdoor meer  kennis op te doen? Misschien wil je je specialiseren in de kennis van een bepaalde vogelsoort ? Of vind je het leuk om mee te gaan met de VWG excursies of je wilt je actief inzetten binnen een werkgroep? Als lid van de VWG kan je jouw vogelkennis gebruiken in gezamenlijke telprojecten? Ben je een individuele vogelaar, dan kan je via de VWG je telgegevens en waarnemingen met anderen delen. Als je lid bent, blijf je o.a. via een mailgroep op de hoogte van bijzondere vogelwaarnemingen in je eigen omgeving. Door middel van de regelmatige excursies leer je niet alleen vogels herkennen, maar je komt ook in de verschillende vogelkijkgebieden in Zeeland. Kortom wil je jouw vogelkennis uitbreiden, je bezighouden met vogels beschermen en je vindt het leuk om met andere mensen samen vogels te kijken, dan is deelname aan onze vogelwerkgroep daarvoor de beste gelegenheid!

Foto Peter B. ©. Steenuil

Vergaderingen 
Er wordt ongeveer 5 x per jaar vergaderd, de vergaderingen vinden over het algemeen plaats in het Milieu Educatief Centrum (MEC) op de Hollandse Hoeve in Goes. Soms op een andere locatie als er na de vergadering een gezamenlijke wandeling plaatsvindt. Na elke vergadering worden de notulen van de VWG-vergadering verstuurd met daarin het excursie programma, een opsomming van de activiteiten voor de komende maanden en andere voor de leden belangrijke zaken.  

Excursies
Bijna elke maand  gaan we op vogelexcursie. Met de wensen van de leden wordt rekening gehouden, men kan aan de excursie-programmaleider doorgeven waar en wanneer men ergens naar toe wil. Bijv. in het voor- en najaar kunnen we er speciaal voor trekvogels op uit gaan. Zo kan een zangvogelexcursie alleen tussen maart en juni plaatsvinden, is de jaarlijkse “Brouwersdam excursie” gericht op Zeevogels in de winter en bezoeken we tijdens de traditionele Vogelkijkhuttentocht, die in augustus of september plaatsvindt, de Vogelkijkhutten in onze regio. In juni gaan we op een warme droge avond in de bossen rond Putte op zoek naar de Nachtzwaluw.

Individuele excursies/reizen
Door individuele leden worden soms reisjes georganiseerd met een verre bestemming voor een vogelkijkreis. Zo zijn we al een lang weekeinde in het Oostvaardersplassengebied geweest, in 2007 enkele dagen in Duitsland om naar duizenden Kraanvogels te kijken en in april 2009 naar Essonne in Frankrijk om Grielen te zien. In oktober  2011 zijn enkele van onze leden een lang weekeinde op Texel geweest om daar de trekvogels te gaan kijken. 

Vogelinventarisaties.
Per seizoen/per jaar nemen we deel aan landelijke of regionale (broed) Vogelinventarisaties, op aanvraag van SOVON, Vogelbescherming Nederland of een regionale natuurbeschermingsorganisatie.

Zeeuwse Vogelaarsdag
Jaarlijks vindt er in de regio een Zeeuwse Vogelaarsdag plaats. Op uitnodiging van één van de VWG’s  in Zeeland gaan we dan gezamenlijk in het gebied van deze VWG op excursie. Eenmaal per jaar komen alle Zeeuwse Vogelaars een avond bijeen om door middel van lezingen en presentaties van elkaars activiteiten op de hoogte gesteld te worden. Twee maal per jaar vindt er een Zeeuws Vogelaarsoverleg plaats, onze VWG doet hier ook aan mee.

Vogeltrektellingen.
Individuele leden nemen deel aan de vogeltrektellingen in het najaar op onze Bevelandse telpost, bij de Banjaard op de aanzet van de Oosterscheldekering . In het voorjaar tellen we bij de telpost Breskens. Zie info hierover op www.trektellen.nl

Geen excursieclub.
De VWG is geen excursieclub, de meeste leden nemen actief deel aan minimaal één activiteit van een subwerkgroep. Deelname aan de activiteiten van een subwerkgroep is niet geheel vrijblijvend, wij verwachten wel dat je bereid bent om je actief voor minstens één seizoen in te willen zetten! En bedenk dat alle leden naast hun hobby ook werk hebben, dus veel tijd hoeft het niet te kosten. En mocht je nog niet over voldoende kennis beschikken, dan is meedoen aan zoveel mogelijk activiteiten de manier om je kennis te vergroten.

Vogelexcursies.
De maandelijkse vogelexcursies vertrekken over het algemeen vanaf het parkeerterrein van Sportpunt Zeeland in Goes. Bij uitzondering, maar dan wordt het duidelijk van tevoren gezegd, vertrekken we ook wel eens bij de “carpool parkeerplaats” afslag Colijnsplaat aan de voet van de Zeelandbrug of de parkeerplaats bij de afslag Wolphaartsdijk/Wilhelminadorp langs de Delta weg of de carpool bij Vierwegen Kapelle langs de A 58 en ook in Rilland kunnen mensen aansluiten. We verdelen ons zoveel mogelijk over de auto’s en bespreken van tevoren met de bestuurder over een eventuele tegemoetkoming in de brandstofkosten. Vraag altijd of de bestuurder een inzittendenverzekering heeft.

Foto Niek O ©. Eider.

De excursieleider.
De excursieleider beslist bij slecht weer of het zinvol is om de excursie door te laten gaan. Van tevoren wordt vermeld of het om een halve dan wel hele dag excursie gaat. Houd er echter rekening mee dat de tijd niet altijd exact te plannen is!  

Ervaring met vogels kijken.
Als je bovenstaande informatie leest zou je kunnen denken: “Op welke wijze kan ik hieraan deelnemen? Ik heb nog niet zoveel ervaring met vogels kijken, laat staan dat ik meteen al aan deze activiteiten kan meedoen.” Wil je meer over vogels te weten komen, dan moet je ergens beginnen. In deze Vogelwerkgroep krijg je de kans om je kennis te vergroten. Maar daarvoor zal je ook zelf initiatieven moeten nemen, door je bijv. aan te sluiten bij een subwerkgroep.