Subwerkgroep Watervogeltelling

Foto Niek O. ©.Dodaars vliegveldkreek

Nieuwsbrief Midwintertelling Zeeland Januari 2022

Beste Zeeuwse vogelaars,
Een gezond en vogelrijk 2022 gewenst! Ik hoop dat jullie allemaal gezond de zoveelste Covid-golf door
komen en dat je de moed nog niet bent verloren. Hopelijk zal er in 2022 vooral ruimte zijn voor mooie
dingen, zoals het verschijnen van die langverwachte Avifauna Zeelandica, geschreven door Peter Meininger
en kompanen. Heb jij hem al besteld? Ondertussen gingen we onder extreem zachte weersomstandigheden
het nieuwe jaar in, maar blijven berichten over een op handen zijnde ‘horrorwinter’ hardnekkig aanhouden.
Ik ben dan ook heel benieuwd onder wat voor omstandigheden de midwintertelling in het weekend van 15 en
16 januari plaats zal vinden.

Al jaren behoort de teldekking in Zeeland tot de beste van het land. Hopelijk lukt het ook dit jaar weer om
dat voor elkaar te krijgen! Het belang van de midwintertelling is groot: het is immers het enige moment
waarop we de winterpopulatie van alle watervogels in de hele provincie vastleggen. Dat is een onmisbare
aanvulling op de maandelijkse professionele tellingen van onze belangrijkste wetlands. Elk jaar blijkt weer
dat een aantal soorten watervogels in die eenmalig getelde gebieden talrijker is dan in de bekkens. Zonder
midwintertelling zouden we daar zeker geen goed beeld van hebben. Dus: óp naar al die polders met hun
sloten en vaarten, maar ook naar de stadsgrachten, de duinplassen en al die andere gebieden waar
watervogels kunnen verblijven. En mochten de resultaten in jouw telgebied wat tegenvallen: bedenk dat ook
dat belangrijke informatie is. Tot slot: januari is ook een belangrijke maand voor de in Zeeland
overwinterende ganzen en zwanen. Vergeet dus s.v.p. niet om die mee te tellen.

In deze nieuwsbrief tref je een verslag van de midwintertelling van januari 2021. Dankzij de medewerking
van de vele vrijwilligers en de goede samenwerking met de professionele tellers van Deltamilieu Projecten
(in opdracht van Rijkswaterstaat) was dat weer een prima editie.
Heb je nog vragen over de telling van dit jaar? Neem contact op met je regionaal coördinator of met
ondergetekende.
Veel succes en plezier met de midwintertelling!
Met vriendelijke groet,
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jan-Willem V. E-mail contact

Verslagen Watervogeltelling van de laatste zes jaar

itelJaarAuteurPdf
SOVON verslag Midwintertelling januari2022Jan-Willem VOpenen
SOVON verslag Midwintertelling januari2021Jan-Willem VOpenen
2020Openen
2019Openen
2018Openen
2017Openen