Subwerkgroep blauwe reiger


Blauwe Reigers broeden in kolonies.

Blauwe Reigers broeden in kolonies, soms als enige soort, soms samen met andere soorten reigers, Lepelaars en / of Aalscholvers. De nesten zitten meestal hoog in de bomen, maar in sommige gevallen wordt ook in riet gebroed of in struikgewas.
In het werkgebied de Bevelanden worden al vele jaren de nesten van de Blauwe Reigers geteld door leden van de vogelwerkgroep. Coördinatie is in handen van Mark H.

Blauwe Reigers op de Bevelanden.
Ook in 2015 heeft een inmiddels vast team van tellers weer de kolonies van Blauwe reigers in ons werkgebied geteld. Zij worden weer hartelijk bedankt voor hun inspanningen!
Het aantal is weer gegroeid en komt nu voor het eerst boven de 100 nesten uit. Totaal zijn er 103 geteld, verdeeld over 9 kolonies. De stijging zal mede te danken zijn aan de tweede slappe winter op rij, na eerder een serie van 5 koudere winters.
Het aantal vestigingen is al sinds 2007 behoorlijk constant met 8-10 kolonies. Tot 2006 waren er nog hoogstens vier kolonies, er is toen blijkbaar een enorme groeispurt geweest. Of hebben we daarvoor wat gemist?

Foto Mark H. ©. Jonge blauwe reigers op nest. Blarei Kolonie Sloebos

De vestigingen op de Bevelanden.
De kleine vestiging in de Vinkenissekreek leek vorig jaar verdwenen, maar had dit jaar toch weer een nest. De kolonie van Ter Lucht, waar sinds 1990 werd gebroed, is sinds twee jaar helemaal verlaten. Nadat vrijwel alle broedbomen waren gekapt ging het snel bergafwaarts met deze kolonie. De reigers zelf zijn uiteindelijk verhuisd naar het kruispunt Sloeweg-Postweg bij ’s Heer Arendskerke. Dit kruispunt is dit jaar flink op de schop genomen. Gelukkig blijft het bosje bestaan. De vogels leken weinig last te ondervinden van de werkzaamheden. Deze kolonie telde dit jaar 30 nesten. Binnen de hekken van de EPZ-centrale te Borssele lagen 19 nesten, later in het jaar kwamen daar nog eens tenminste 9 nesten Kleine Zilverreigers bij. Door terrein gebruik van de eigenaar, is de kolonie praktisch verlaten. De kolonie op de begraafplaats van Yerseke telde net als vorig jaar 12 nesten Blauwe Reigers. In Wemeldinge was voor het derde jaar op rij een eenzaam nest. Er waren 14 nesten in Eversdijk, deze kolonie schommelt al jaren tussen de 12 en 16 nesten. Op de camping bij de Schelphoek aan het Veerse Meer waar steeds minder bomen staan houden ze al een paar jaar stand met twee nesten. Op de begraafplaats van Goes broedden dit jaar 16 paar, alweer meer dan de voorgaande jaren. De uitgebreide snoeiwerkzaamheden hebben blijkbaar niet tot ernstige verstoring geleid. Bij de Aalscholvers op de Middelplaten in het Veerse Meer broeden nu voor het vierde jaar achtereen ook Blauwe Reigers. Vanaf de grond zijn de nesten niet te zien, ze liggen bovenop een groot struikgewas, vanuit een vliegtuigje werden tenminste 8 nesten geteld.

Foto Mark H. ©. Blauwe reigers in loofboom na kappen naaldbomen in Terlucht.Voor activiteiten zie Agenda activiteiten
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de coördinator Mark H. e-mail: Contact.

Blauwe reiger verslagen van af 1990 tot 2022.

Zie hier onder het pdf bestand met tabel met verslagen van de blauwe reigers broedvogelonderzoek op de Bevelanden 1990 tot 2022.
PDF bestand Blauwe reiger verslagen van af 1990 tot 2022.