Punt-transect-tellingenproject (PTT)

Foto-Jan-N.-©.-IJsvogel.

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en onverwachte momenten in het veld op. 

Doel.
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogelprojecten (o.a. watervogeltellingen).

Welke soorten.
Alle soorten worden geteld. Voor ca. 80 soorten levert dit project onmisbare informatie op. Het gaat zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa (Kramsvogel, Keep) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus).

Foto Kris-De R. ©. IJsvogel Hogerwaardpolder

Werkwijze.
De werkwijze is eenvoudig:Eenmalige telling in periode 15 december tot en met 1 januariTelroute met 20 vaste telpunten. Precies vijf minuten tellen per punt
Alle vogels vanaf dit punt tellen, ook voorbijvliegende. In de handleiding wordt een toelichting gegeven op de werkwijze.

Resultaten.
Elke teller ontvangt vlak voor de nieuwe telling een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden. Soms worden ook artikelen gepubliceerd in tijdschriften als Limosa, zoals een overzichtsartikel over de resultaten 1980-2006, of een artikel over overwinterende Bonte Kraaien.

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

Patrijs
Bruine kiekendief
Velduil