Subwerkgroep broedvogelonderzoek

Broedvogels gevolgd.
Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er een Uilenwerkgroep en een werkgroep RoofvogelwerkgroeJaarlijkse tellingen.
Ook worden jaarlijks de Huiszwaluwen en de Blauwe Reigerkolonies geteld. De kolonies van diverse Meeuwen, Sterns en Steltlopers soorten worden door het RIKZ geteld. De tellingen van de Lepelaarkolonies worden door de werkgroep Lepelaar verzorgd. 

Telplots met behulp van losse waarnemingen.
In de toekomst is het de bedoeling om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele zorgelijke soorten (rodelijstsoorten) op de Bevelanden. Dit door middel van enkele telplots maar ook met behulp van losse waarnemingen gedaan door leden van de VWG.
Maar ook uw hulp en waarnemingen zijn van harte welkom, neem gerust eens contact op. 

Foto Corine O. ©. Roodborsttapuit maart 2015.

Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten.
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten: Patrijs, Groene Specht, Grote Lijster, Zomertortel, Veldleeuwerik, Zwarte Roodstaart, Koekoek, Ransuil, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten


Geen broedvogelonderzoek verslagen van de laatste jaren

Zie hieronder broedvogelonderzoekverslagen en dergelijke vanaf 1979 tot 2010

Vele oude VWG en andere broedvogelonderzoeken, verslagen diverse rapporten en mededelingen zijn in het najaar/winter van 2014 op verzoek van KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden gedigitaliseerd door webbeheerder van KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.

De andere ontbrekende Broedvogelonderzoekverslagen / Publicaties van af 1979 tot 2010 zijn uit Kennisbank te downloaden.

Nog veel meer publicaties vanaf 1928 zijn te vinden op website van: Avifauna Zeelandica