Subwerkgroep midwintertelling

Worden alle soorten watervogels geteld.
De internationale midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel is het verzamelen van gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels. Dit gebeurt zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door SOVON Vogelonderzoek Nederland. Alleen al in Nederland doen er zo’n 1500 waarnemers mee, internationaal gaat het om vele duizenden tellers. De midwintertelling vindt altijd in het midden van januari plaats. Gedurende deze telling worden zoveel mogelijk gebieden op alle soorten watervogels geteld, dat betekent dus alles met zwemvliezen en verder steltlopers en reigerachtigen.
Bij de midwintertelling worden dezelfde telgebieden als bij de ganzentellingen gebruikt. Omdat deze telling veel intensiever is dan de maandelijkse ganzentelling worden de vaste tellers dan bijgestaan door een extra aantal ‘midwintertellers’.

Soortentrek weersomstandigheden.
De strengheid van de winter kan een groot verschil uitmaken. Soorten als Kievit en Goudplevier reageren zeer scherp op de temperatuur en alleen bij midwintertellingen onder zachte weersomstandigheden worden ze gezien. Bij streng winterweer kunnen ze volledig ontbreken. Naast wegtrek zijn er juist ook soorten die met invallende vorst in grotere aantallen voorkomen, zoals Nonnetje. Als er echter nog meer vorst komt en al het binnenwater is dichtgevroren dan wordt het ook het Nonnetje te gortig. Vanwege de relatief milde winters in Zeeland komen bij ons landelijk belangrijke aantallen Dodaarzen voor, ook voor de Kleine Zilverreiger is ons gebied een van de belangrijkste van Nederland.

Foto Niek Oele ©. Dodaars vliegveldkreek

Nadere informatie
e-mail: Contact  (Coördinator functie is momenteel vacant Peter Boelee neemt voorlopig waar)

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten
Geen midwintertelling verslagen