Verslag van de Euro Birdwatch 2022

Euro Birdwatch 2022
Op de 1e zaterdag van oktober tellen duizenden vogelaars ieder jaar in heel Europa de trekvogels die zuidwaarts vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 27e keer, samen met de zeer informatieve website www.trektellen.nl.
Vogelwerkgroep de Bevelanden doet hier jaarlijks ook aan mee en telt vanaf vogeltrektelpost “de Banjaard” aan de voet van de Oosterschelde Stormkering. De Eurobirdwatch valt ieder jaar in hetzelfde weekeinde als de Kustmarathon en onze trekvogeltelpost bevindt zich langs de marathonroute. Maar vóór de hardlopers langskomen zijn wij alweer vertrokken.

Verslag van de Euro Birdwatch 2022

Zie ook alle activiteiten in de week van de veldbiologie.