SOVON Indexen en aantallen

Foto Jan N. ©. IJsvogel in de WP Polder.

Zijn soorten de afgelopen jaren voor- of juist achteruit gegaan? Landelijke index- en trendcijfers per meetnet zijn te bekijken in de onderstaande bestanden (excel). De gegevens zijn vrij te gebruiken, mits vermelding van Sovon als bron. De uitleg staat op het eerste tabblad. Het laatste bestand geeft recente landelijke aantalsschattingen van broed-, winter- en trekvogels.  Zie ook de toelichting met meer details over de weergegeven resultaten.

Bron: SOVON Nederland.